Srpsko pitanje i klasici marksizma: Zašto su Marks i Engles za Srbe tražili motku bez šargarepe

17:21


Engles je sa oduševljenjem i lakoćom učio srpski iako je bio bio podozriv prema Srbima, ali i prema Hrvatima. Marksa su naročito iritirali Crnogorci zbog čega ga je njegov saborac tešio da će jednom doći kraj "homerovskom varvarstvu"


„Kolaps Srba je famozan!”, piše Engels 25. jula 1876. iz Mančestera Marksu u London, dok se turska vojska sprema da zauzme Knjaževac. Tih dana besni Prvi srpsko-turski rat, snage Porte su u naletu, srpsko kneževstvo će nešto kasnije od potpune propasti spasiti diplomatija velikih sila. Engels pravi kratku genezu srpskog plana i razloga za neuspeh. „Kampanja je bila sračunata na to da se zapali cela Turska, a gorivo je svuda mokro – Crna Gora izdaje Srbiju iz svojih interesa, Bosna pogotovu neće da diže ustanak otkako Srbija hoće da je oslobodi, a valjani Bugari ne miču ni prstom. Srpska oslobodilačka vojska mora da živi na vlastiti račun i posle razmetljive ofanzive, bez ozbiljnijeg poraza, da beži u svoju hajdučku jazbinu. To će i Rumune naučiti pameti, a onda od ruskih planova ništa“, piše Marksov ideološki sabrat.

Mesec dana kasnije Engels je ljut na englesku štampu što sa sentimentom izveštava o ustanicima koji trpe zločine turske vojske. „O infamijama Crnogoraca i Hercegovaca naravno svi ćute. Srećom, i Srbi će dobiti batina – čak i Forbs, opet jedini razumni ratni dopisnik, govori s očiglednom toplinom o većoj vojnoj sposobnosti turskih trupa, te ni belom caru nije tako lako intervenisati“, opisuje geopolitičke prilike u ratu i oko njega Engels, likujući što Rusija ostaje po strani. Skloni jetkim i ironičnim kvalifikacijama svojih savremenika (austrijski car Franja Josif za njih je bio dokaz da bogovi uzmu najpre pamet onome koga hoće da unište, ruska Katarina Velika obična bludnica, a Napoleon Treći lupež po profesiji), oni su u međusobnoj prepisci knjaza Miloša nazivali "starim štićenikom" austrijskog reakcionara Meterniha, a knez Mihajla „običnom ruskom kreaturom"

Ovakve kvalifikacije Srba i „srpskog pitanja” od strane klasika marksizma lako mogu da se "nategnu" u sadašnjem vremenu, zapravo zloupotrebe u smislu tumačenja da su utemeljivači jednog važnog pravca u društvenoj teoriji bili antisrpski raspoloženi. Međutim, stvari posmatrane u širem kontekstu ukazuju da Marks i Engels uglavnom nisu bili blagonakloni malim narodima, a da su zazirali o geopolitičkih promena u Evropi. I koliko god da je njihova misao zaokružena u pogledu izvođenja velike revolucije i uspostavljanja novih, pravednijih društvenih odnosa, toliko su njihovi pogledi po pitanju odnosa snaga među državama u tadašnjoj Evropi bili konzervativni, šta više, retrogradni. U tom smislu, oni u slabljenju Otomanske carevine vide opasnost od ruske predominacije, a podjednako zaziru od panslavizma.

Marks, između ostalog, pokušava da dokaže kako Crna Gora nema pravo na samostalnost u odnosu na Otomansku carevinu. Najpre, on pominje prvi član Svištovskog mira zaključenog 1791. između Tuske i Austrije uz posredovanje Engleske, Holandije i Rusije, gde piše da će se dati amnestija onima koji su "ustali protiv svojih zakonitih vladara, i to: Srbima, Crnogorcima, Moldavcima i Vlasima", čime je istakao da taj međunarodni ugovor jasno kaže ko je kome gospodar. Drugi dokaz je tvrdnja da "Crnogorci koji žive u Carigradu, a ima ih 2.000 do 3.000, plaćaju porez po glavi, a u sudskom postupku sa podanicima drugih sila u Carigradu uvek su bez prigovora smatrani za turske podanike i tako i tretirani". Engels u jednom pismu teši Marksa: „Samo tričavo pitanje Crne Gore, gde takođe na kraju krajeva turski red mora pobediti homerovsko varvarstvo".

Njih dvojica su evropske narode delili u dve grupe. Na jednoj strani su bile velike, prosvećene, kulturne nacije, nosioci, privrednog i civilizacijskog napretka, ali i revolucionarnog duha. U toj grupi su keltsko-romanski potomci (Englezi, Francuzi, Nemci) i ostali zapadnoevropski narodi, a od Slovena jedino Poljaci. Pozivajući se na Hegela da postoje i oni drugi koje je tok istorije nemilosrdno zgazio, oni konstruišu grupu "otpadaka naroda", to jest ostataka nekadašnjih nacija. Po Engelsu, oni "sve do svog potpunog uništenja ili denacionalizacije ostaju nosioci kontrarevolucije, kao što je uopšte već cela njihova egzistencija protest protiv velike istorijske revolucije". U tu grupu uvrštavaju Gele u Škotskoj, Bretonce u Francuskoj, Baske u Španiji, ali i Rumune, Grke (tvrdili su da su to zapravo Sloveni koji su primili grčki jezik i običaje), kao i svi Južni Sloveni.


Ipak, klasici marksizma su ljubopitljivo proučavali Slovene, obojica su učili ruski i poljski, a Engels čak i srpski, i to s uspehom. Čitajući sabrane pesme Vuka Stefanovića Karadžića, čak je konstatovao da mu učenje našeg jezika ide veoma dobro, te da je on lakši od bilo kog drugog slovenskog jezika. Ali, generalno nepoverenje prema Srbima, kao i Slovenima uopšte (izuzev Poljaka) je konstanta. Tako, na primer, Fridrih Engels u tekstu „Demokratski panslavizam" koji je objavio u Marksovom listu 1849, oštro odgovara na inicijativu sa Slovenskog kogresa održanog godinu dana ranije, formulisanu od strane ruskog socijaliste i nihiliste Mihaila Bakunjina. „Na sentimentalne fraze o bratstvu, koje nam se ovde serviraju u ime najkontrarevolucionarnih nacija Evrope, odgovaramo da je mržnja prema Rusima bila i jeste prava revolucionarna svest kod Nemaca, da joj je od vremena revolucije pridošla mržnja prema Česima i Hrvatima”, piše Engels. Očigledno, veoma loša percepcija budućnosti u kojoj će svetska revolucija zapaliti baš slovenski istok i pod svoje uzeti sve Slovene.

Danas, april 2013.

You Might Also Like

0 коментара