Kako se stiče znanje i zvanje u svetu: Diploma stiže putem telefona

11:40

Dok naši đaci greju klupe u junu, na Zapadu je sve češće učenje uz računar i preko Interneta. Neki studenti nikad stvarno ne upoznaju svoje profesore, niti zakorače u zgrade fakulteta, a ipak uspešno diplomiraju. Onima što su odustali tokom studija, priznaje se položeno i daje kvalifikacija


Kad naš ponavljač nastavi školovanje negde u inostranstvu, postane odlikaš! Godinama se hvalimo kako ovdašnji školski sistem stvara izuzetno obrazovane pojedince koji su znanjem superiorni bilo gde da se nađu. Da li je tako? Neki važni pokazatelji govore da nije, šta više, ukazuju kako je sasvim suprotno. Na primer, funkcionalna pismenost koja podrazumeva upotrebu računara i elementarno znanje nekog od svetskih jezika je na katastrofalno niskom nivou.

Manje od deset procenata stanovništva Srbije ima pristup Internetu, štampa i knjige su slabo čitani, u biblioteke svraća uglavnom ko mora zbog lektire. Uz to, u našoj osnovnoj školi se uči i brzo zaboravlja preobimno gradivo, svršeni srednjoškolci su nespremni da praktično primene znanje na poslu za koji su se školovali (ako su imali sreće da se zaposle u struci). Prosek studiranja na nekim fakultetima je duži od jedne decenije, a uspešnih magistranata je manje od deset odsto od ukupnog broja upisanih na poslediplomske studije.

U društvu postoji široki konsenzus da obrazovni sistem treba reforme. Problem je, međutim, što su razlike stavova u vezi sa oblikom i dinamikom promena fantastično velike. Jedni su za korenite izmene forme i sadržaja obrazovanja što je pre moguće. Drugi se zalažu za postepene reforme, smatrajući da im treba pristupiti s oprezom i strpljenjem. Mnogo je teških reči izrečeno iz dva tabora, jednog koji se okupio oko Ministarstva prosvete i drugog u kome su najglasniji sindikalni lideri. Univerzitetska javnost je na nož dočekala radni predlog zakona iz Ministarstva koji radikalno menja način studiranja, te podrazumeva znatno fleksibilniju kadrovsku politiku kojom bi se predavačka zvanja mogla lakše izgubiti. Na predlog uvođenja petogodišnjih licenci za nastavnike u osnovnom školstvu, pobunili su se njihovi sindikalni predstavnici.

Bodovanje umesto klasičnog polaganja ispita, devetogodišnja osnovna škola umesto osmogodišnje teme su, ili je bolje reći dileme, oko kojih se ne stišava žučna polemika. Da li nesvršenim studentima priznati položene ispite i dati odgovarajuću kvalifikaciju, ili da li dozvoliti nastavnicima da sami formiraju obrazovne programe u veoma široko propisanim okvirima, pitanja se nižu jedno za drugim.

Samo letimičan pogled u svet ukazuje da se u mnogim sredinama školstvo razvijalo svetlosnom brzinom, figurativno rečeno, dok smo mi spavali razbaškareni na konceptu koji je pre više decenija razradio Stipe Šuvar i ini stručnjaci. Tamo je rezultat ovakav: Šveđani, Britanci, Nemci i Španci odrastaju uz računare i Internet, učeći ono što će im trebati u svakodnevnom životu i radu. Logaritme izučavaju oni koji baš vole matematiku, a za broj ovaca na Devičanskim ostrvima se interesuju mladi zaljubljenici u geografiju.

Šta to rade u svetu? Maštovit pristup funkcionalnom obrazovanju nije isključiva tekovina sadašnjosti. Pre više od pola veka, dečaci i devojčice razbacani po bespućima Australije, pratili su nastavu putem radija, a spremljeno gradivo polagali pred nastavnicima koji su prašnjavim drumovima dolazili na farme njihovih roditelja. U Velikoj Britaniji je pre više decenija posebna radijska frekvencija bila rezervisana za predavanja koja su služila za doškolovavanje odraslih.

Jedan svršeni student Beogradskog univerziteta, koji je pre nekoliko godina emigrirao u Kanadu, kaže da je tamo sve prilagođeno onima koji žele da uče. I sam je dobio državnu stipendiju za poslediplomske studije, koja mu omogućuje da iznajmi stan, prehrani se i da uči bez briga za egzistenciju. A uči ono što ga interesuje, pošto je sam izabrao predmete za specijalizaciju. Nema suvišnog gradiva i opterećivanja znanjem koje mu neće trebati.

Dok se kod nas po dodatno znanje odlazilo u večernje škole, zatim u radničke univerzitete na kurseve od par nedelja, na Zapadu su oni koji su želeli da se usavrše, poštom dobijali udžbenike, audio i video kasete. Umesto dangubljenja po kafanama ili uz televiziju, mesecima su večeri provodili uz knjigu. A kad bi došlo leto, nisu odlazili na obale Sredozemlja, već su godišnje odmore provodili u specijalizovanim kampovima, polažući ispite iz naučenog predmeta. Umesto preplanulog tena i lepršavih uspomena, na posao su se vraćali sa diplomama i novim veštinama.

Danas u razvijenom delu sveta nije neobično da se obrazovanje stiče uz upotrebu savremenih tehnologija. Moguće je postati virtuelnim studentom nekog od univerziteta. Takvi akademci odlaze na posao u mestu u kome žive sa porodicom, uz stare prijatelje. Fakultet je stotinama kilometara daleko, možda čak i na drugom kraju kontinenta. Predavanja se odžavaju putem „četa” ili video-konferencija, konsultacije obavljaju elektronskom prepiskom. Ponegde čak praktikuju i polaganje ispita elektronskim putem. Teoretski, moguće je završiti neku školu i dobiti diplomu o stečenom zvanju i znanju, a da polaznik nikad ne upozna predavače i ne vidi zgradu ustanove od koje je dobio sertifikat.

I to nije sve! Mnogi su, čak i u našoj zemlji, poslednjih meseci dobili elektronske poruke kojima su pozvani da se prijave na virtuelne univerzitete. Nema učenja, nema muke – a diplome daju! Putem elektronske prepiske ili telefonskim razgovorom, predavači utvrđuju koliko kandidat zna o određenoj oblasti. Za svako znanje postoji ocena i diploma, pa tako neko ko je godinama pratio sport može postati sportski analitičar, onaj ko se zanimao za televizijske emisije o pčelama - stručni „pčelolog”. Samo nekoliko dana posle intervjua-polaganja, poštar će doneti sertifikat na najkvalitetnijem papiru, sve sa pečatom.

Naravno, ne treba zaboraviti da u Americi i automehaničari sklapaju brakove ako su se registrovali za takav posao. Oni koji dobiju diplomu na ovakav ili sličan način najčešće i ne znaju kakav (da li ikakav) ugled uživa obrazovna institucija. Zbog malo para koje su uložili za parče hartije koje potvrđuje da znaju ono što su i inače znali, to ih ne interesuje. Diploma je diploma i za traženje posla je bolje ikakva nego nikakva.

Iako neki od ovih načina obrazovanja oko granice preko koje je kriminal (nekim izdavaocima sertifikata pare su važne, a znanje...), o njima vredi razmišljati. Filozofija uspešnih podrazumeva učenje tokom celog života. Učiti mogu i zaposleni, ljudi sa porodičnim obavezama, stariji i oni još stariji. Reformatori školstva u Srbiji bi trebalo da se pozabave ovim aspektom teme koja već mesecima ne izlazi iz vidokruga ovdašnje javnosti.Dnevnik,  jun 2003.

You Might Also Like

0 коментара