Za zanimanja iz ovih oblasti u prvoj polovini ove godine bilo je 7.851 oglasa, što je za 554 oglasa više nego u istom periodu prošle godine. Ovaj trend beleži se od 2009. godine, kada je ponuda poslova za određena zanimanja višestruko uvećana.
Kako navode u Infostudu, najveći porast prisutan je u ponudi poslova koji obuhvataju IT, mašinstvo i elektrotehniku, usluge (turizam, ugostiteljstvo), administraciju i računovodstvo, pravo, zatim farmaciju i zdravstvo, te kreativnu industriju (dizajn). Najznačajniji rast se beleži u IT sektoru, što se najbolje vidi iz podatka da je na jednog stručnjaka 2009, prošle godine traženo čak šest.
U mašinstvu odnos je jedan prema pet, a elektrotehnici jedan prema četiri. Dva puta više raspisivani su oglasi za zaposlenje u administraciji, računovodstvu, ugostiteljstvu, pravu i dizajnu. Čak i za ona zanimanja za koja se kadrovi tradicionalno najređe traže, kao što su farmacija i zdravstvo, 2016. je bilo 1,6 odsto oglasa više nego pre osam godina.
Izvan IT sektora, zanimljivo je da su osim diplomiranih inženjera mašinstva i elektrotehnike, najtraženiji bili automehaničari, kuvari, mesari, te frizeri. Na listi pet najtraženijih pre tri godine bili su i komercijalisti, a prošle godine vozači.
Kad je reč o stručnoj spremi koju poslodavci traže, uočljiva je promena u periodu 2014-2016. I dok je pre tri godine za 48 odsto ponuđenih poslova bila potrebna srednja stručna sprema, 2015. je taj procenat porastao na 52 odsto, a prošle godine na celih 60 odsto. S druge strane, primetan je pad oglasa u kojima poslodavci traže kandidate sa višom ili visokom školom, sa 36 odsto u 2014. i 2015, na 24 odsto u 2016. Inače, među kandidatima koji su prošle godine konkurisali na oglase više od polovine ima diplomu fakulteta i zvanje mastera, visoke ili više škole, dok je kandidata sa srednjom školom oko 40 odsto.